DANH MỤC SẢN PHẢM
Tin nổi bật
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02
Tuyển Dụng
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
NHÂN SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2016 LẦN 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Giới thiệu

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG & TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4


Tên giao dịch:
30.4 Design Consulting , Construction and Mechanical Joint Stocks Company (30.4DESICO)
Số đăng ký kinh doanh: 0103008500
Mã số thuế: 0100104235
Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
Tel : 04.38276681 Fax : 04.38766447

 1