DANH MỤC SẢN PHẢM
Tin nổi bật
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02
Tuyển Dụng
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
NHÂN SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2016 LẦN 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2016 (22-04-2016)

(10-08-2016)
Nghị quyết của đại HĐCĐ thường niên 2016 (phiên họp ngày 29/4/2016)

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

(14-05-2016)
Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (phiên họp ngày 29/04/2016)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HĐCĐ NĂM 2016

(10-08-2016)

Quyết định v/v thành lập Ban Tổ Chức

(20-04-2016)
 ...

Danh sách cổ đông

(20-04-2016)
 ...

Thư mời họp

(20-04-2016)
 ...

Giấy ủy quyền

(20-04-2016)
 ...

Giấy đăng ký tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên 2016

(20-04-2016)
 ...
 1 2 3