DANH MỤC SẢN PHẢM
Tin nổi bật
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02
Tuyển Dụng
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
NHÂN SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2016 LẦN 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2016 LẦN 2

Báo cáo phiên họp ĐHCĐ 2017

(13-04-2017)
    Vui lòng xem theo file đính kèm tại đây:
Click để xem ==> 

Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp ngày 29/12/2016

(16-01-2017)
 Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp ngày 29/12/2016

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường

(16-01-2017)
 Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp ngày 29/12/2016

Biên bản họp HĐQT ngay 12.12

(26-12-2016)
Biên bản họp HĐQT ngay 12.12

Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội

(26-12-2016)
Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội

Danh sách Cổ Đông

(26-12-2016)
Danh sách Cổ Đông

Thư mời họp

(26-12-2016)
Thư mời họp

Giấy ủy quyền

(26-12-2016)
Giấy ủy quyền
 1 2 3