GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG & TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

Tên giao dịch: 30.4 Design Consulting , Construction and Mechanical Joint Stocks Company (30.4DESICO)
Số đăng ký kinh doanh: 0103008500
Mã số thuế: 0100104235
Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
Tel : 024.38276681 Fax : 024.38766447

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH