Chính phủ xin miễn 5.000 tỷ đồng tiền tài nguyên nước, khoáng sản

Việc truy thu khó khăn, Chính phủ đề xuất Quốc hội miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước gần 5.000 tỷ đồng.

Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian thu và miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010 và tài nguyên nước nêu tại Luật Tài nguyên nước 2012, lần lượt có hiệu lực 1/7/2011 và 1/1/2013. 

Tuy nhiên, do chậm ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết mức thu, phương pháp thu, nên Chính phủ thấy “khó khả thi” khi hồi tố truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong 2,5 năm (7/2011 – 1/2014) và tiền tài nguyên nước trong hơn 4 năm (1/2013-9/2017).

Cụ thể, Nghị định 203 quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ban hành vào 1/1/2014, chậm 2 năm 6 tháng sau khi Luật Khoáng sản có hiệu lực. Còn Nghị định 82 hướng dẫn chi tiết Luật Tài nguyên nước ra đời sau 4 năm 8 tháng, ngày 1/9/2017, khi luật có hiệu lực.

Vì thế, cơ quan này đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, lần lượt từ 1/1/2014 và 1/9/2017, thay vì trùng với thời điểm Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước có hiệu lực trước đây. Số tiền ước tính miễn thu khoảng 5.000 tỷ đồng. 

Khai thác than tại Quảng Ninh. Ảnh: Vinacomin
Khai thác than tại Quảng Ninh. Ảnh: Vinacomin