Lễ phát động cuộc thi thiết kế logo, slogan Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 08/11/2021, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi thiết kế logo, slogan (trực tuyến). Tham dự Lễ phát động có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; Các đồng chí Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc; Đại diện lãnh đạo các Ban; Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Bí thư đoàn Thanh niên; Thành viên Tổ giúp việc triển khai xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tại điểm cầu các đơn vị có các đồng chí Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên đơn vị tham dự.

Tại Lễ phát động, đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Tổ trưởng Tổ giúp việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới Tập đoàn đã thông qua Kế hoạch và thể lệ cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều mô hình hoạt động. Ở mỗi giai đoạn đều có sứ mệnh lịch sử riêng và logo, slogan chính là một phần quan trọng không thể thiếu trong dòng chảy lịch sử đó.

Thời gian qua, Tập đoàn đã xây dựng Đề án tái cơ cấu 5 năm 2021 – 2025, xác định những nhiệm vụ chính Tập đoàn cần tập trung thực hiện. Để phù hợp với định hướng phát triển, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã cho xây dựng lại nhận diện thương hiệu, trong đó logo và sologan được xác định là phần rất quan trọng.

“Cuộc thi nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Tập đoàn vào việc tham gia cuộc thi thiết kế Logo, slogan một cách tích cực, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị cốt lõi của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đại diện cho truyền thống hơn 50 năm qua, đồng thời lan tỏa tình yêu của người lao động đối với ngành Hóa chất”. Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh.

Lễ phát động chính là dịp để lan tỏa cảm hứng đến toàn thể CBCNVC trong Tập đoàn để CNCNV-NLĐ toàn Tập đoàn tích cực tham gia sáng tác, có nhiều tác phẩm dự thi để lựa chọn được biểu tượng và khẩu hiệu giàu hình ảnh, ý nghĩa, góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh mới của Tập đoàn. Đây cũng là tiền đề góp phần vào việc xây dựng và phát triển Tập đoàn ngày càng lớn mạnh.