Sản phẩm cơ khí xuất khẩu

Sản phẩm cơ khí xuất khẩu

Liên hệ

Chiến lược của 30.4 là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với các sản phẩm cơ khí, công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài ngành ô tô. Nhu cầu về gia công và chế tạo sản phẩm cơ khí khu vực ASEAN và thế giới hiện rất lớn. Đặc biệt, xu hướng chuyển dịch sản xuất cơ khí – công nghiệp nặng từ các nước phát triển sang ASEAN và Việt Nam cũng tạo ra dư địa lớn cho các ngành này.

Chiến lược của 30.4 là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với các sản phẩm cơ khí, công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài ngành ô tô. Nhu cầu về gia công và chế tạo sản phẩm cơ khí khu vực ASEAN và thế giới hiện rất lớn. Đặc biệt, xu hướng chuyển dịch sản xuất cơ khí – công nghiệp nặng từ các nước phát triển sang ASEAN và Việt Nam cũng tạo ra dư địa lớn cho các ngành này.